marți, 3 noiembrie 2009

Proprietate intelectuala

Proiect pentru scoaterea din coma a Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti


Numeric şi calitativ, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti este cea mai importantă filială a Uniunii Scriitorilor din România. Aceasta este realitatea de la care trebuie să plecăm atunci când îi analizăm activitatea şi îi trasăm liniile dezvoltării viitoare.
Asadar, prima şi cea mai dureroasă constatare este că ASB, noi, nu avem o identitate vizibilă. Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti este doar un nume – ba chiar şi acela aproape necunoscut. Suntem o sumă de membri plătitori de cotizaţie care nu prea simt ca aparţin unei asociaţii profesionale, culturale, spirituale... Unei asociaţii bine reliefate, cu un specific şi cu o activitate care să o invidualizeze – astfel încât să devină o parte a identităţii publice bucurestene – asa cum este normal să fie. 
Dar, deocamdată, constatăm limpede că :
- Bucureştiul nu are o revistă.
- Bucureştiul nu are un festival de literatură.
- Bucureştiul – cu cei 1000 de scriitori plătitori de cotizaţie – îşi înghesuie activitatea într-un sediu mare – atât de mare cât este bucătăria Asociaţiei din Alba Iulia, care are 50 de membri. 
Bucureştiul este prezent în presă în special prin ferpare – măcar acestea sunt difuzate conştiincios, ce-i drept!
Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti nu are NICI UN FEL DE vizibilitate în cadrul Uniunii. 
Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti nu are NICI CEA MAI MICA PUTERE în cadrul Uniunii.
Alte filiale, mult mai mici, şi-au căpătat, şi-au impus ori au fost ajutate să îşi câştige un rol activ în mersul Uniunii. 
Noi suntem o sumă de valori trăitoare la Bucureşti, dar nu suntem Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Noi suntem mare mută de votanţi. La acest rol a fost redusă, deseori, Asociaţia noastră, 
De asemenea, conform principiilor reprezentativităţii, ASB trebuie să se regăsească, în raport cu numărul membrilor săi, cu prestigiul conferit de valoarea membrilor săi, cu contribuţiile financiare ale membrilor săi –plata cotizaţiei şi a timbrului literar – în tot ceea ce este USR şi în tot ceea ce întreprinde USR: adică, în structurile de conducere şi în deciziile pe care le ia uniunea (acordare de premii, plecări în străinătate, participări la colocvii, simpozioane, festivaluri naţionale şi internaţionale, includeri în programe şi proiecte culturale, programe de traducere etc.) Ne respectăm colegii şi respectăm filialele din întreaga ţară, nu credem că deţinem monopolul valoric şi nici că “soarele tuturor scriitorilor de la Bucureşti răsare”, însă nici nu putem fi de acord să ne regăsim pe aceeaşi treaptă, în numele unui egalitarism fariseic, cu filiale care abia şi-au adunat 50 de membri spre a se constitui.
Mi se va obiecta cu prevederile Statului; deţinem un număr proporţional cu numărul membrilor in Consiliul Uniunii. Experienţa de până acum ne arată că, din momentul în care am trimis membri în Consiliu, aceştia nu au reprezentat cu adevărat intresele Asociaţiei. Nu aduc nicio vină colegilor noştri care au fost în Consiliu că au votat, că au susţinut, adesea fără să îşi dea seama, jocuri de interes ale conducerii Uniunii sau ale unor grupuri. La nivelul Comitetului Director al ASB, nu a fost trasată o linie de conduită care să le ghideze luările de poziţii şi voturile. Simptomatic este faptul că nu am reuşit să impunem prin Statut ca preşedintele ASB să fie de drept vicepreşedinte al Uniunii. Sunt sigur ca Iaşiul sau Clujul – dacă ar fi avut forţa // ponderea noastră cantitativă şi calitativă – ar fi obţinut fara îndoiala acest lucru!
Cui a folosit faptul ca preşedintele ASB nu este şi vicepreşedinte Uniunii ? Nu ştiu... Dar ştiu clar ca acest lucru nu a fost în favoarea Asociatiei noastre!
  

Principiile care trebuie să guverneze conducerea 
  - activarea rolului Comitetului Director al Filialei, astfel încât fiecare membru să participe la proiecte şi programe, cu atribuţii clar definite
- stabilirea unor direcţii care să confere coerenţă şi continuitate
a) direcţia de comunicare şi relaţii publice
b) direcţia de proiecte şi programe
c) direcţia de relaţii cu instituţiile culturale (ARCUB, teatre, cinema-uri, centrele culturale etc.) şi autorităţile bucureştene (Primăria Generală a Capitalei, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, licee, Sindicate)
- cooptarea în întregul mecanism de elaborare de strategii, proiecte şi programe şi de punerea lor în practică a unui număr cât mai mare de membri ai Filialei, în condiţiile în care există colegi specialişti în toate domeniile vieţii sociale, politice, culturale
- fermitate în privinţa restructurării din mers a componenţei CD atunci când se constată lipsă de interes, inactivitate, absenteism (fie el şi justificat) – acceptarea de a deveni membru ales al CD însemnând şi acceptarea responsabilităţilor, nu numai a onoarei, de a fi în conducerea Filialei


Administrativ
- se vor începe demersuri reale şi realiste pentru obţinerea unui sediu corespunzător, pe măsura importanţei Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. 
 Si anume :
a) prin obţinerea unui alt spaţiu
b) prin folosirea celui existent numai pentru ASB (prin mutarea revistei “Vieţii Româneşti” în clădirea din Calea Victoriei 133)
c) prin alocare de spaţii în sediul USR din Calea Victoriei 115
Pâna atunci, vom solicita Uniunii doua încaperi în sediul din Calea Victoriei 115, unde să îşi desfăşoare activitatea cele două secţii –poezia şi proza – mai mari decât cele mai multe filiale din ţară
- prelungirea orarului de activitate în sediul ASB, prin stabilirea, în cadrul aceloraşi contracte, a două ture pentru secretare: 10-14, 14-18, sau cu o suprapunere de două ore (10-12), astfel incât programul (10-16) să fie accesibil şi membrilor ASB care nu pot trece în cursul dimineţii pe la sediul asociaţiei
- stabilirea unui program minimal obligatoriu pentru preşedinte şi membrii Comitetului Director retribuiţi
- obtinerea unui buget corespunzator pentru ASB, care a beneficiat – la 1000 de membri ! – de jumatate din suma pe care a avut-o Iasi-ul la 250 de membri !... Deci, cei 1000 de scriitori bucuresteni fac cam cât 125 de scriitori din tara...
- constituirea unei Asociaţii culturale nonprofit, nonguvernamentală prin care să se poată obţine şi derula fondurile pentru proiectele şi programele proprii ale Filialei

identitate şi vizibilitate 

- departamentul de comunicare şi relaţii publice va avea ca principal obiectiv vizibilitatea filialei 
a) va numi un purtător de cuvânt
b) va stabili parteneriate şi colaborări cu televiziuni şi radiouri, identificând teme şi subiecte de interes comun legate de Bucureşti şi de Bucureştiul literar
c) va organiza evenimente mediatice
d) va avea conferinţe şi întâlniri lunare cu presa
- se va organiza un concurs de proiecte în vederea editării unei reviste de cultură a Bucureştiului şi Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti; CD va stabili şi va anunţa public criteriile editoriale şi manageriale după care va juriza proiectele
- se vor organiza, în parteneriat cu unul din teatrele bucureştene, spectacole, măcar lunare, de literatură, muzică şi arte plastice
- membrii ASB absolvenţi ai liceelor bucureştene vor fi sprijiniţi în a ţine o constantă legătură cu generaţiile actuale ale şcolilor pe care le-au absolvit, prin lansări de carte, conferinţe, întâlniri, prin cenaclurile şi revistele şcolare, dar nu în cadre formaliste şi rigide, ci ţinând seama de preocupările, valorile şi aspiraţiile tinerilor
 - CD va trasa membrilor ASB din Consiliul USR să propună şi să susţină adoptarea în Statut a unui articol care să prevadă ca Preşedintele Filialei Bucureşti să fie de drept unul dintre vicepreşedinţii Uniunii
- ASB se va implica prin activităţi proprii şi specifice în manifestările “Zilele Oraşului Bucureşti”

Proiecte şi programe

- se vor întreprinde demersuri de înfiinţare a minim 10 burse de creaţie, anual, identificându-se finanţatori, parteneri, sponsori cum ar fi Primăria Generală a Capitalei şi primăriile de sector, Sindicatele, Băncile, firmele private, oamenii de afaceri; bursele de creaţie vor fi acordate pe baza unui proiect în cadrul unei tematici impuse de finanţator sau sponsor, fie în baza unui proiect liber evaluat de Comitetul Director; bursa de creaţie se va acorda în baza unui contract cu beneficiarul în care se va stipula drepturile şi obligaţiile acestuia
- se va realiza un program de lecturi publice în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Universităţile private, Sindicatele şi Mediasind, programul va avea în vedere şi va realiza diverse tipuri de colaborări în funcţie de partener
- Se vor realiza contactî în vederea unor viitoare colaborări cu Institutele Culturale care funcţionează în Bucureşti. propunânud-se lecturi bilingve, prezentări de autori, proiecte comune de cunoaştere reciprocă a literaturilor
- Direcţia de programe şi proiecte va avea ca principală obligaţie 
accesarea de fonduri naţionale şi europene, constituindu-şi un portofoliu de propuneri de la membrii Asociaţiei, urmârind permanent cerinţele şi sugestiile, programele Agenţiilor naţionale, Ministerului Culturii sau forurilor europene 
- Direcţia de programe şi proiecte va avea ca principal obiectiv organizarea, încă din anul 2010, la Bucureşti, a unui Festival de proză, parte integrantă a manifestărilor dedicate Zilelor Bucureştiului, Festival ce se poate desfăşura în colaborare cu Centrul Cultural Brâncovenesc de la Mogoşoaia 

Social
- Ca instituţie a Bucureştiului, reprezentând Bucureştiul, Asociaţia poate şi trebuie să fie mult mai activă în rezolvarea multor probleme sociale ale membrilor săi apelând la Primăria Generală, la primăriile de sector, la Fundaţii şi Asociaţii cu specific umanitar. Va trebui să identificăm cazurile dramatice şi, cu toată delicateţea, va trebui să le rezolvăm prin tot ceea ce ne stă în puteri nouă ca membrii ai Asociaţiei. dar şi nouă ca breaslă cu influenţă şi onorabilitate
- Iniţiativa secţiei proză de a-şi sărbători membrii născuţi în luna respectivă (pe 17 noiembrie îi vom sărbători pe cei născuţi în aceasta lună) se poate extinde la nivelul întregii Asociaţii, 
- Vom sărbători şi vom dedica manifestări de omagiere a senorilor scriitorilor bucureşteni.

Am postat proiectul spre a-l face public ca proprietate intelectuală. Folosirea integrală sau parţială a acestui proiect, fără acordul autorului, este strict interzisă. 

© Constantin Stan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
©Constantin Stan 2009. Toate drepturile rezervate.