sâmbătă, 6 noiembrie 2010

Un an de la alegeri

Comitetul Director al Filialei Proză Bucureşti a USR, s-a întrunit joi, 4 noiembrie 2010, într-o şedinţă la care au fost invitaţi şi membrii secţiei, având ca subiect “Un an de la alegeri”. Analiza activităţii Comitetului Director a avut ca punct de reper programul cu care s-a prezentat la alegeri preşedintele Filialei şi proiectul propus şi asumat de CD la prima sa întrunire după alegeri, constatând atât plusuri cât şi minusuri.
Aşa cum şi-a propus, Comitetul Diretor s-a întrunit lunar –cu excepţia vacanţei de vară, - şedinţele având caracter informal şi rezolvând activităţi curente de Filială. Chiar dacă un membru CD a lipsit constant, motivat, fiind plecat din ţară, la post, CD a avut totdeauna cvorumul necesar supunerii la vot a tuturor deciziilor luate. CD a fost completat, după dispariţia lui Mircea Micu, cu Nicolae Stelea care întrunise la alegeri cel mai mare număr de voturi “sub linie”.
Membrii CD precum şi membrii Filialei au fost informaţi de către cei doi reprezentanţi în Consiliul USR – Constantin Stan şi Aurel Maria Baros – despre tot ce s-a discutat şi s-a hotărât în şedinţele de Consiliu şi de Comitet Director ale Uniunii, precum şi cele discutate şi decise la singura întrunire a CD a Filialei Bucureşti.
CD al Filialei Proză a analizat în două întâlniri dosarele - 32 - depuse pentru primire în USR şi a stabilit, prin vot, să fie înaintate 12 dintre ele Comisiei de Validare. Patru dintre ele au primit acceptul Comisiei, astfel că noii membri ai Filialei Proză sunt: Ion Vianu (titular), Alexandru Păduraru, Şerban Tomşa şi Daniela Zeca-Buzura (stagiari).
Două proiecte culturale au fost derulate în acest an:
Clubul de proză, desfăşurat în fiecare lună, la şi în colaborare cu Muzeul Naţional Literaturii, a prezentat şi a oferit lecturi publice pentru prozatori români contemporani - Mircea Maliţa, Denis Dinulescu, Ioan Groşan, Ştefania Coşovei, Lucia Verona. Au fost prezentate peste 50 de noutăţi editoriale ale prozatorilor bucureştenişi a oferit prime lecturi unor tineri prozatori. Întâlnirile lunare ale Clubului au beneficiat de materiale informative în publicaţia “Şapte seri”, de cronici în revista “Luceafărul de dimineaţa”, de relatări şi interviuri la TVR Cultural la fiecare şedinţă.
Clubul de proză, la care participă constant 30—35 de prozatori bucureşteni, nu a beneficiat de niciun fel de sprijin – financiar, logistic sau de promovare - din partea USR sau ASB.
Sărbătorirea colegilor născuţi în aceeaşi lună prin invitarea lor la şedinţa CD din luna respectivă, prezentarea lor şi ciocnirea unei cupe de şampanie a pornit cu entuziasm din partea prozatorilor bucureşteni, unii dintre ei participând chiar alături de familie la evenimentul CD, şi a sfârşit în totala lipsă de interes a multora dintre ei, astfel încât Comitetul Director a decis întreruperea proiectului după un an de zile. “Sărbătorirea…” a beneficiat de sponsorizarea doamnei Mariana Şipoş, a preşedintelui Filialei şi a ASB
CD a informat la timp şi detaliat membrii secţiei despre lecturile publice şi a oferit spaţiu în cadrul Clubului de proză, asigurând şi mediatizarea lor.
La capitolul nerealizări vom semnala
- necontinuarea proiectului site-ului “Prozatori de Bucureşti” – datorită faptului că nu a fost obţinută de la ASB suma necesară cumpărării domeniului şi a găzduirii acestuia
- necoagularea unei echipe capabile să pună în act proiectul Festivalului de proză de la Bucureşti prin atragere de surse de finanţare şi sponsori, prin convingerea autorităţilor de a fi parteneri în realizarea evenimentului
- neaflarea de parteneri în cadrul CD al Filialei Bucureşti care să susţină iniţiativele Secţiei Proză: validarea premiilor ASB de către Comitetul Director, nominalizarea de către Secţii a cărţilor şi autorilor la premiile ASB, neimpunerea candidatului propus de Secţie în Juriul de decernare a premiilor

Pentru viitorul an, CD îşi propune
- continuarea Clubului de proză
- editarea şi tipărirea unei reviste anuale “Clubul de proză”
- realizarea Festivalului de Proză de la Bucureşti
- realizarea unui proiect de parteneriat cu scriitorii bulgari pentru o tabără de creaţie comună care să se desfăşoare alternativ la Balcic şi Neptun.

Preşedintele Filialei Bucureşti, Horia Gârbea, nu a dat curs invitatiei de a participa la şedinţa Comitetului Director al Secţiei Proză.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
©Constantin Stan 2009. Toate drepturile rezervate.